gen 1 in den beginne

  • Laatste nieuws

    Van harte welkom in de Evangelische Gemeente Putten
    In het boek Handelingen lezen we: Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag en allen werden vervuld met de heilige Geest.
Datum03-12-2017
Sprekerjan pronk
BijbelGenesis 1:0