Doctors on Mission

Doctors on Mission

“Doctors On Mission” (afgekort tot DM) is een missie die gestart werd door de Vlaamse artsen Dr. Rik Celie en Dr. Sabine De Weirdt. Toen beide aankwamen in Bolivia (september 1990) had deze missie de naam “Salud para Bolivia”, later werd de naam gewijzigd in “Face the Challenge” en kreeg uiteindelijk zijn definitieve vorm onder de algemene naam “Doctors On Mission”.  Dr. Rik’s grootste inspiratie kwam er toen hij als kind de verhalen hoorde over het werk en leven van Dr. Albert Schweitzer en Dr. David Livingstone.

Doctors On Mission voorziet in medische zorg via de opbouw van locale medische teams die op continue wijze uitgaan naar deze streken waar de nood, als gevolg van rampen en catastrofes, het hoogst is zoals:

Bolivia gedurende de aardbeving (Aiquille 1998) en de overstromingen van de Boliviaanse Amazone (2008)
Haïti gedurende de enorme aardbeving aldaar (2010) alsook tijdens de cholera epidemie (2011) of tijdens de overtocht van de orkaan Sandy (2012) die een ganse regio aldaar vernielde.
Pakistan, hulp aan minderheidsgroepen die vervolgd en uitgebuit worden zoals bijvoorbeeld gebeurt bij 3% van de bevolking in Pakistan (= toch nog equivalent voor 6 miljoen mensen!). 

Deze lokale medische teams richtten zich voornamelijk op (wees-)kinderen, jonge alleenstaande moeders of zeer arme families. De streken die gebukt gaan onder extreme armoede zien zij als het “epicentrum” van hun acties.