Zending

Onze gemeente ziet het als haar taak om mensen te ondersteunen die het Woord van God in de wereld verkondigen. Dit is één van de pijlers van het fundament van de Gemeente van Jezus Christus. Hun bediening verandert mensenlevens, waar zij ook gaan!

Zending

Onze gemeente heeft een krachtig verlangen om het Evangelie te delen met ongelovigen. Niet alleen met woorden, ook met daden. Niet alleen dichtbij, ook ver weg.
De volgende mensen of projecten worden maandelijks door ons financieel ondersteund:

     1. Doctors on Mission

Doctors On Mission” (afgekort tot DM) is een missie die gestart werd door de Vlaamse artsen Dr. Rik Celie en Dr. Sabine De Weirdt.
Deze missie werd opgestart onder de naam “Salud para Bolivia” toen Rik en Sabine als artsen in september 1990 in Bolivia aankwamen. Deze missie werd later “Face the Challenge” genoemd maar kreeg uiteindelijk zijn definitieve vorm onder de algemene naam “Doctors On Mission”. Dr. Rik’s grootste inspiratie kwam er toen hij als kind de verhalen hoorde over het werk en leven van Dr. Albert Schweitzer en Dr. David Livingstone.
Naast Bolivia wordt er ook in Haïti, Pakistan en de Filippijnen hulp geboden.

2. Hamaayen congregation

Als EGP ondersteunen we een Messiaanse gemeente in Israël. Deze gemeente wordt geleid door Tony en Orna Sperandeo. Dertig  jaar geleden kwam Tony tot geloof in Amsterdam, trouwde met Orna een joodse vrouw en verhuisde in 1980 naar Israël en vond werk in Kfar Saba. Na verloop van tijd zijn ze een Messiaanse gemeente gestart in deze stad. Een heel bijzondere gemeente, die het geloof handen en voeten wil geven door bijvoorbeeld voor hulp voor de armen, onderwijs, ouderenzorg, pastoraat en trainingen. Ze maken het o.a. praktisch door een voedselbank, een kringloopwinkel en drugsopvang.

3.  Jeugd met een Opdracht

Ansel en Chinomso Pronk en hun drie kinderen Immanuel ,Petra en Eva werkten voor JmeO in Nigeria en hebben daar velen jaren gediend, zowel in het geven van onderwijs als in praktische hulp.
Ansel hielp met het ontwerpen en bouwen van huisjes. Daarnaast zette hij daar een koffieplantage op voor de verkoop en onderhoud van de mensen die daar wonen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele mooie projecten die zij hebben opgezet. Tevens gaven ze daar Bijbelonderwijs.
Omdat het te gevaarlijk werd om in Nigeria te blijven wonen, zijn ze nu tijdelijk in Amsterdam en geven ze beiden les aan een Internationale Bijbelschool. Shinomso en Ansel geven vanuit Gods Woord les over o.a. verslavingsgedrag en misbruik, en innerlijke genezing. Ansel gaat nog regelmatig terug naar Nigeria om het contact te onderhouden en advies te geven.


4.  Kinderwerk “Weid mijn Lammeren”.

Dit werk is in Suriname en wordt op dit moment geleid door Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe. Het was in eerste instantie de roeping van Wout en Diny van de Bor, leden van onze gemeente. Wout is inmiddels overleden en Diny heeft nog steeds contact met dit werk.
Het mooie werk is inmiddels uitgegroeid tot veel straatevangelisatie, training van jongerenwerkers, kinderopvang, presentatie op scholen over pesten en voorlichting. Ook houden ze kinderfeesten en met een truck gaan ze naar velen dorpen voor straattheater en organiseren ze vele kinderkampen.
Al deze mooie projecten mogen wij steunen met geld en ons gebed. Wanneer aanwezig, presenteren de zendelingen zichzelf en hun werk in samenkomst aan de gemeente.
En alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan!