Zending

 • Agenda

  dec
  16
  Begint om 10:00
  Cultureel centrum Stroud
  dec
  23
  Begint om 10:00
  Cultureel centrum Stroud
 • Laatste nieuws

  Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, lofzangen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. (Efeze 5:18-19) Als Evangelische Gemeente Putten vormen we een klein onderdeeltje van de grote verscheidenheid in kerkelijk Nederland. Wij willen een bijbelgetrouwe, evenwichtige, charismatische gemeente zijn en als huisgezin van God functioneren. We zijn er op gericht zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Onze diensten beginnen om 10 uur in het Cultureel centrum ‘Stroud’.
  Op 9 januari 2019 start in Putten opnieuw de cursus ‘Discipelen van Jezus’. Deze cursus is open voor deelnemers vanuit alle kerken en gemeenten in Putten en omgeving. Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je ernaar om Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van Zijn Geest? Dan is deze cursus wellicht een inspiratie en uitdaging voor je! Op 8 woensdagavonden zal Kees de Vlieger de cursus in Putten geven. Kees geeft leiding aan Stichting Kerygma in Voorthuizen en heeft al vele jaren deze cursus gegeven. Iedereen die dit genoemde verlangen heeft, is van harte welkom! Meer info: reginafrumau@gmail.com
 • Laatste preek

Onze gemeente ziet het als haar taak om mensen te ondersteunen die het Woord van God in de wereld verkondigen. Dit is één van de pijlers van het fundament van de Gemeente van Jezus Christus. Hun bediening verandert mensenlevens, waar zij ook gaan!

Zending

Onze gemeente heeft een krachtig verlangen om het Evangelie te delen met ongelovigen. Niet alleen met woorden, ook met daden. Niet alleen dichtbij, ook ver weg.
De volgende mensen of projecten worden maandelijks door ons financieel ondersteund:

“Doctors On Mission” (afgekort tot DM) is een missie die gestart werd door de Vlaamse artsen Dr. Rik Celie en Dr. Sabine De Weirdt. Toen beide aankwamen in Bolivia (september 1990) had deze missie de naam “Salud para Bolivia”, later werd de naam gewijzigd in “Face the Challenge” en kreeg uiteindelijk zijn definitieve vorm onder de algemene naam “Doctors On Mission”.  Dr. Rik’s grootste inspiratie kwam er toen hij als kind de verhalen hoorde over het werk en leven van Dr. Albert Schweitzer en Dr. David Livingstone.

Doctors On Mission voorziet in medische zorg via de opbouw van locale medische teams die op continue wijze uitgaan naar deze streken waar de nood, als gevolg van rampen en catastrofes, het hoogst is zoals:

 • Bolivia gedurende de aardbeving (Aiquille 1998) en de overstromingen van de Boliviaanse Amazone (2008)
 • Haïti gedurende de enorme aardbeving aldaar (2010) alsook tijdens de cholera epidemie (2011) of tijdens de overtocht van de orkaan Sandy (2012) die een ganse regio aldaar vernielde.
 • Pakistan, hulp aan minderheidsgroepen die vervolgd en uitgebuit worden zoals bijvoorbeeld gebeurt bij 3% van de bevolking in Pakistan (= toch nog equivalent voor 6 miljoen mensen!). 

 

Deze lokale medische teams richtten zich voornamelijk op (wees-)kinderen, jonge alleenstaande moeders of zeer arme families. De streken die gebukt gaan onder extreme armoede zien zij als het “epicentrum” van hun acties.

 

 • Jeugd met een opdracht, Ansel en Chinomso Pronk

Ansel en Chinomso Pronk en hun drie kinderen Immanuel ,Petra en Eva werkten voor JmeO. Dit gezin heeft vele jaren gediend in Nigeria, zowel in het geven van onderwijs als in praktische hulp.

Omdat het te gevaarlijk werd om in Nigeria te blijven wonen, zijn ze tijdelijk naar Amsterdam gegaan en hebben ze les gegeven aan een Internationale Bijbelschool. Onderwerpen waarover zij onderwijs gaven waren o.a. verslavingsgedrag en misbruik, en innerlijke genezing. 

Inmiddels is het gezin alweer ruim een jaar werkzaam in India. Hier zetten zij zich in voor diegenen waar niemand anders hulp aan geeft, diegenen waar niemand om geeft of van weet hoe ze hen moeten helpen. Jezus is voor de zonde van de hele wereld gestorven (1 joh 2:2), ook voor de zonden van diegenen die niemand ziet en om wie niemand geeft. Ook deze mensen moeten de goede boodschap van het evangelie horen. 

Ansel en Chinomso richten zich op de mannen die worstelen met homoseksuele gevoelens, de Eunuch, de verstotenen en de kinderen die uit prostitutie en vrouwenhandel zijn gekomen. Deze mensen zijn diep gebroken. In hun bediening werken zij zoveel mogelijk samen met mensen uit de plaatselijke kerken. De mensen uit deze kerken zullen zij ook trainen om dit werk te doen.

 

Weid Mijn Lammeren zet zich in voor het welzijn van alle kinderen maar in het bijzonder voor kansarme kinderen in Suriname. “Weid mijn lammeren”, is een uitspraak van de Here Jezus in de bijbel (Joh.21:15). Vanuit deze visie is stichting Weid Mijn Lammeren ontstaan.

 

Dit werk is in Suriname en wordt op dit moment geleid door Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe. Het was in eerste instantie de roeping van Wout en Diny van de Bor, leden van onze gemeente. Wout is inmiddels overleden en Diny heeft nog steeds contact met dit werk.

Het mooie werk is inmiddels uitgegroeid tot veel straatevangelisatie, training van jongerenwerkers, kinderopvang, presentatie op scholen over pesten en voorlichting. Ook houden ze kinderfeesten en met een truck gaan ze naar velen dorpen voor straattheater en organiseren ze vele kinderkampen.
Al deze mooie projecten mogen wij steunen met geld en ons gebed. Wanneer aanwezig, presenteren de zendelingen zichzelf en hun werk in samenkomst aan de gemeente.
En alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan!