Zending

Onze gemeente ziet het als haar taak om mensen te ondersteunen die het Woord van God in de wereld verkondigen. Dit is één van de pijlers van het fundament van de Gemeente van Jezus Christus. Hun bediening verandert mensenlevens, waar zij ook gaan!

Zending

Onze gemeente heeft een krachtig verlangen om het Evangelie te delen met ongelovigen. Niet alleen met woorden, ook met daden. Niet alleen dichtbij, ook ver weg.
De volgende mensen of projecten worden maandelijks door ons financieel ondersteund:

“Doctors On Mission” (afgekort tot DM) is een missie die gestart werd door de Vlaamse artsen Dr. Rik Celie en Dr. Sabine De Weirdt. Toen beide aankwamen in Bolivia (september 1990) had deze missie de naam “Salud para Bolivia”, later werd de naam gewijzigd in “Face the Challenge” en kreeg uiteindelijk zijn definitieve vorm onder de algemene naam “Doctors On Mission”.  Dr. Rik’s grootste inspiratie kwam er toen hij als kind de verhalen hoorde over het werk en leven van Dr. Albert Schweitzer en Dr. David Livingstone.

Doctors On Mission voorziet in medische zorg via de opbouw van locale medische teams die op continue wijze uitgaan naar deze streken waar de nood, als gevolg van rampen en catastrofes, het hoogst is zoals:

  • Bolivia gedurende de aardbeving (Aiquille 1998) en de overstromingen van de Boliviaanse Amazone (2008)
  • Haïti gedurende de enorme aardbeving aldaar (2010) alsook tijdens de cholera epidemie (2011) of tijdens de overtocht van de orkaan Sandy (2012) die een ganse regio aldaar vernielde.
  • Pakistan, hulp aan minderheidsgroepen die vervolgd en uitgebuit worden zoals bijvoorbeeld gebeurt bij 3% van de bevolking in Pakistan (= toch nog equivalent voor 6 miljoen mensen!). 

 

Deze lokale medische teams richtten zich voornamelijk op (wees-)kinderen, jonge alleenstaande moeders of zeer arme families. De streken die gebukt gaan onder extreme armoede zien zij als het “epicentrum” van hun acties.

 

  • Jeugd met een opdracht, Ansel en Chinomso Pronk

Ansel en Chinomso Pronk en hun drie kinderen Immanuel ,Petra en Eva werkten voor JmeO. Dit gezin heeft vele jaren gediend in Nigeria, zowel in het geven van onderwijs als in praktische hulp.

Omdat het te gevaarlijk werd om in Nigeria te blijven wonen, zijn ze tijdelijk naar Amsterdam gegaan en hebben ze les gegeven aan een Internationale Bijbelschool. Onderwerpen waarover zij onderwijs gaven waren o.a. verslavingsgedrag en misbruik, en innerlijke genezing. 

Inmiddels is het gezin alweer ruim een jaar werkzaam in India. Hier zetten zij zich in voor diegenen waar niemand anders hulp aan geeft, diegenen waar niemand om geeft of van weet hoe ze hen moeten helpen. Jezus is voor de zonde van de hele wereld gestorven (1 joh 2:2), ook voor de zonden van diegenen die niemand ziet en om wie niemand geeft. Ook deze mensen moeten de goede boodschap van het evangelie horen. 

Ansel en Chinomso richten zich op de mannen die worstelen met homoseksuele gevoelens, de Eunuch, de verstotenen en de kinderen die uit prostitutie en vrouwenhandel zijn gekomen. Deze mensen zijn diep gebroken. In hun bediening werken zij zoveel mogelijk samen met mensen uit de plaatselijke kerken. De mensen uit deze kerken zullen zij ook trainen om dit werk te doen.

 

Weid Mijn Lammeren zet zich in voor het welzijn van alle kinderen maar in het bijzonder voor kansarme kinderen in Suriname. “Weid mijn lammeren”, is een uitspraak van de Here Jezus in de bijbel (Joh.21:15). Vanuit deze visie is stichting Weid Mijn Lammeren ontstaan.

 

Dit werk is in Suriname en wordt op dit moment geleid door Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe. Het was in eerste instantie de roeping van Wout en Diny van de Bor, leden van onze gemeente. Wout is inmiddels overleden en Diny heeft nog steeds contact met dit werk.

Het mooie werk is inmiddels uitgegroeid tot veel straatevangelisatie, training van jongerenwerkers, kinderopvang, presentatie op scholen over pesten en voorlichting. Ook houden ze kinderfeesten en met een truck gaan ze naar velen dorpen voor straattheater en organiseren ze vele kinderkampen.
Al deze mooie projecten mogen wij steunen met geld en ons gebed. Wanneer aanwezig, presenteren de zendelingen zichzelf en hun werk in samenkomst aan de gemeente.
En alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan!

  • Berdieke Timmer, Midden-Oosten

Berdieke woont op dit moment in het Midden-Oosten. Hier volgt zij een Pilot van de organisatie Frontier Alliance International.  Het programma dat zij volgt bestaat uit een mix van: Het leren van de Arabische taal en cultuur, pionieren en discipelschap, out of de box leidershapskwaliteiten, Krav Maga en zelfverdediging op militair niveau, koran en Islamitische studies, Hebreeuwse taal (deze taal zal zij niet leren spreken/schrijven), Joodse geschiedenis en bijbels onderwijs.

Dit jaar zal Berdieke tijdens twee praktijkfases in mei en september op outreach gaan. Omdat het een pilot is, is nog niet bekend hoe dit wordt ingevuld. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om een ‘medische’ outreach op touw te zetten. Berdieke is verpleegkundige van beroep, in haar team zijn meerdere verpleegkundigen en een dokter. 

Berdieke weet niet hoe e.e.a. er uit zal zien na dit jaar. Ze vertrouwd op God dat Hij dit gaande weg duidelijk zal maken.

Frontier Alliance International is een organisatie actief in het Midden-Oosten. Voor meer informatie zie de website: www.faimission.nl. De organisatie heeft verschillende prachtige films gemaakt, die gratis beschikbaar zijn.