Wie zijn wij

Als Evangelische Gemeente Putten vormen we een klein onderdeeltje van de grote verscheidenheid in kerkelijk Nederland.
Wij willen een Bijbelgetrouwe, evenwichtige, charismatische gemeente zijn en als huisgezin van God functioneren. Ons verlangen is zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Onze diensten beginnen om 10 uur in het Cultureel centrum ‘Stroud’: Brinkstraat 91, Putten

Wie zijn wijLaat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, lofzangen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. (Efeze 5:18-19)