Doelen

De gemeente heeft 2 doelen waar zij zich op wil richten

Als Evangelische Gemeente Putten willen we graag gemeente zijn zoals Jezus het bedoeld heeft. Dit is onze uitdaging! Gelukkig heeft Hij ons beloofd.

En Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Jezus is ons voorbeeld. Hij kwam in een zeer ingewikkelde, belastende, onoverzichtelijke en religieuze wereld. De mensen waren er doodmoe van geworden.

Jezus heeft de bekwaamheid om van iets complex, iets heel eenvoudigs te maken. Hij blaast het kaf van al het ‘religieuze’ koren en bepaalt ons bij de twee doelen waar het werkelijk om moet draaien:

  1. Heb God lief                        -->Je vervult het Grote Gebod
  2. Heb je naaste lief als jezelf  --> Je vervult de Grote Opdracht

Zo vervul je alle geboden en ga je vanuit liefde doen wat God van je vraagt.

De Here Jezus is niet gekomen om ons allerlei religieuze lasten op te leggen, integendeel, Hij kwam om ons ervan te bevrijden. Hij maakt het heel simpel en geeft ons slechts één gebod en één opdracht. Wanneer we deze twee doelen serieus nemen, zullen we als gelovigen en als gemeente alles doen wat Jezus van ons vraagt.

Daarom willen we als gemeente op deze twee doelen richten en alle gemeenteleden helpen en toerusten om hierin te groeien.