Wie? Wat? Waar?

Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is
​​​​​​​Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?  

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we tijdens de kinderdiensten en thuis in de gezinnen op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?  

 

De verhalen

Op de eerste vier zondagen lezen we Bijbelverhalen waarin verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij zegt en doet. Op de vijfde zondag stelt Jezus zelf deze vraag aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Op Palmzondag lezen we over Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Het Paasfeest vieren we met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer. 

Wij gaan op zoek naar wie Jezus is!

 

Bijbelteksten:

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Nieuwe Testament:

  • Zondag 1: Hij is toch die timmerman? (Marcus 6:1-6)
  • Zondag 2: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? (Marcus 4:35-41)
  • Zondag 3: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7:36-50)
  • Zondag 4: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? (Johannes 6:25-51)
  • Zondag 5: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Matteüs 16:13-17, 20-21)
  • Zondag 6: Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt? (Matteüs 21:1-11)
  • Zondag 7: Hij is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 24:13-35)

Voor thuis is er een boekje en eenzelfde kerkraam als in de kerk. Het boekje bevat verhalen, opdrachten, liedsuggesties en vragen om over door te praten. Gezinnen kunnen thuis de poster ophangen op een zichtbare plek. Elke zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden geopend, waarbij een illustratie zichtbaar wordt die iets vertelt over het Bijbelverhaal van de betreffende zondag.