Nieuws

Van harte welkom

Van harte welkom
Van harte welkom in de Evangelische Gemeente Putten

Eenparig bidden op woensdagavonden

Eenparig bidden op woensdagavonden
In het boek Handelingen lezen we: Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag en allen werden vervuld met de heilige Geest.

Naar het archief