Van harte welkom

Van harte welkom in de Evangelische Gemeente Putten

Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, lofzangen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. (Efeze 5:18-19)

Als Evangelische Gemeente Putten vormen we een klein onderdeeltje van de grote verscheidenheid in kerkelijk Nederland.

Zij wil zich kenmerken als een bijbelgetrouwe, evenwichtige, charismatische gemeente die als huisgezin van God wil functioneren en er op is gericht zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Onze diensten beginnen om 10 uur in het Cultureel centrum ‘Stroud’. 

21-10-2014