Kring

29 maart 2023

29 maart 2023

Elke twee weken komen we samen in een kleine groep op verschillende plekken bij gemeenteleden thuis. Deze kringen zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Deze avonden zijn gericht op samen groeien in geloof en in kennis van Gods woord en om God te aanbidden. We hebben aandacht en zorg voor elkaar en we bidden samen.

Heeft u vragen of wilt u een keer komen kijken dan kunt u contact opnemen met het leidersteam, leidersteam@egputten.nl.