Huiskringen

22 tot 24 november
00:00 tot 00:00

22 tot 24 november
00:00 tot 00:00

Elke twee weken komen we samen in een kleine groep op verschillende plekken bij gemeenteleden thuis. Deze kringen zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Deze avonden zijn gericht op samen groeien in geloof en in kennis van Gods woord en om God te aanbidden. We hebben aandacht en zorg voor elkaar en we bidden samen.

Heeft u vragen of wilt u een keer komen kijken dan kunt u contact opnemen met het leidersteam, leidersteam@egputten.nl.