Cursus discipelen van Jezus

27 maart 2019
19:45 tot 22:00

Jezus zegt: ‘Kom, volg Mij’!
Op 9 januari 2019 start in Putten opnieuw de cursus ‘Discipelen

van Jezus’. Deze cursus is open voor deelnemers vanuit alle ker-
ken en gemeenten in Putten en omgeving.

Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je ernaar om
Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van Zijn
Geest? Dan is deze cursus wellicht een inspiratie en uitdaging
voor je!
Op 8 woensdagavonden zal Kees de Vlieger de cursus in
Putten geven. Kees geeft leiding aan Stichting Kerygma in
Voorthuizen en heeft al vele jaren deze cursus gegeven.
Iedereen die dit genoemde verlangen heeft, is van harte welkom!

27 maart 2019
19:45 tot 22:00
Locatie
De Arendshof
Arendstraat 2
Putten

Jezus zegt: ‘Kom, volg Mij’!
Op 9 januari 2019 start in Putten opnieuw de cursus ‘Discipelen

van Jezus’. Deze cursus is open voor deelnemers vanuit alle ker-
ken en gemeenten in Putten en omgeving.

Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je ernaar om
Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van Zijn
Geest? Dan is deze cursus wellicht een inspiratie en uitdaging
voor je!
Op 8 woensdagavonden zal Kees de Vlieger de cursus in
Putten geven. Kees geeft leiding aan Stichting Kerygma in
Voorthuizen en heeft al vele jaren deze cursus gegeven.
Iedereen die dit genoemde verlangen heeft, is van harte welkom!

Waarom deze cursus?
Sinds 1991 is de cursus al door velen in ons land en in andere
landen gevolgd, en heeft door Gods genade al vele levens veran-
derd. Het is een praktische en dynamische studie, die
gelovigen leert discipelen van Jezus te zijn in de kracht van Zijn
Geest. Dit is de sleutel tot vernieuwing en groei in de gemeente!
 
Getuigenissen van vorige deelnemers:
‘Wat hadden we gisteren een geweldige avond!! Ik heb
enorm genoten. Ik ben zó blij dat de Heer deze cursus op
mijn pad heeft gebracht. Sinds ik de cursus volg, ben ik in al-
les van mijn leven veel meer bezig om God erbij te betrekken
en om Hem steeds meer te volgen (met vallen en opstaan).
Sinds ik deze cursus volg, heb ik veel meer rust in mijn hart.
Ik voel in alles dat de Heer met mijn leven aan het werk is, en
daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor!’ (Annet Vierwind,
Putten)

‘Tijdens de cursus is er iets moois gebeurd: ik werd vervuld
met blijdschap en liefde voor God!’ (Jan Merkus, Drachten)
 
‘Opbouwend, verrijkend, vernieuwend, gezellig,
leerzaam, Bijbelgetrouw, ...... Kortom een geweldige cursus
om te leren een discipel van Jezus te zijn.’ (Theo en Jantien
Vrijenhoek, Putten)

‘De cursus heeft mij heel veel gedaan. Ik wilde meer weten
over een leven met Jezus. Ik ben me meer bewust geworden
van de Heilige Geest, die mij in en bij alles helpt om keuzes
te maken. Zo helpt Jezus mij nu heel persoonlijk.’ (Saskia
Veenstra, Bakkeveen)
 
Inhoud van de cursus
De cursus ‘Discipelen van Jezus’ heeft het volgende doel:
Leren leven in de kracht van Jezus! De cursus is opgezet
in de vorm van een dagboek, zodat je er elke dag mee bezig
bent en met Jezus ‘in gesprek kunt gaan’. Hierbij komen o.a.
de volgende onderwerpen aan de orde:
● Gods plan met ons leven
● De kracht van het bloed van Jezus
● Door geloof gered
● Opnieuw geboren
● Mijn positie in Christus
● Vergeving en een zuiver geweten
● Het Vaderschap van God
● Vervuld worden met Gods Geest
● Gaven van de Heilige Geest
● Het Koninkrijk van God
 
Woorden van Jezus:
Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik
heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen!
(Joh.15:16a)

Locatie
De Arendshof
Arendstraat 2
Putten