Menu
Datum 10-12-2017
Spreker Esther Vorsterman van Oijen
Bijbel maleachi 3:1-4:0

Loutering


Wij komen vanaf 30 juli tijdelijk iedere zondag samen in De Arendshof te Putten vanaf 10.00. Vóór de eredienst is er altijd een bidstond waarbij iedereen van harte welkom is.

Arendstraat 2
Putten

Laatste nieuws

Tijdelijk verhuisbericht
Vanwege de verbouwing van Cultureel Centrum Stroud zijn onze erediensten tijdelijk in gebouw De Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ in Putten
Lees meer
Van harte welkom
Van harte welkom in de Evangelische Gemeente Putten
Lees meer
Eenparig bidden op woensdagavonden
In het boek Handelingen lezen we: Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag en allen werden vervuld met de heilige Geest.
Lees meer