Menu

Activiteiten

dec
16
Begint om 10:00
Cultureel centrum Stroud
dec
23
Begint om 10:00
Cultureel centrum Stroud
dec
25
Begint om 10:00
Cultureel centrum Stroud
dec
30
Begint om 10:00
Cultureel centrum Stroud
Ga naar de agenda »
Datum 09-12-2018
Spreker ton Verdam

barmhartigheid


Kerstdienst

Tijdens de eredienst op 1e kerstdag is er een speciaal kerstprogramma onder leiding van Willemijn de Weerd. In de kerstvoorstelling ‘de Redder is geboren’ gaat violiste Marieke op zoek naar het mooiste kerstlied voor kerstavond, want ze wil een mooier stuk spelen dan de andere violiste die is uitgenodigd. Tijdens de zoektocht naar een lied komen er allemaal vragen boven. Wie zijn Zacharias en Elizabeth? Hoe gaat het lied dat Maria zong? Waarom moest er een Redder komen?

Wij komen samen in Cultureel Centrum Stroud vanaf 10.00. Vóór de eredienst is er altijd een bidstond waarbij iedereen van harte welkom is.

Brinkstraat 91
Putten

Laatste nieuws

Van harte Welkom
Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, lofzangen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. (Efeze 5:18-19) Als Evangelische Gemeente Putten vormen we een klein onderdeeltje van de grote verscheidenheid in kerkelijk Nederland. Wij willen een bijbelgetrouwe, evenwichtige, charismatische gemeente zijn en als huisgezin van God functioneren. We zijn er op gericht zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Onze diensten beginnen om 10 uur in het Cultureel centrum ‘Stroud’.
Lees meer
Cursus Discipelen van Jezus
Op 9 januari 2019 start in Putten opnieuw de cursus ‘Discipelen van Jezus’. Deze cursus is open voor deelnemers vanuit alle kerken en gemeenten in Putten en omgeving. Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je ernaar om Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van Zijn Geest? Dan is deze cursus wellicht een inspiratie en uitdaging voor je! Op 8 woensdagavonden zal Kees de Vlieger de cursus in Putten geven. Kees geeft leiding aan Stichting Kerygma in Voorthuizen en heeft al vele jaren deze cursus gegeven. Iedereen die dit genoemde verlangen heeft, is van harte welkom! Meer info: reginafrumau@gmail.com
Lees meer
Doopdienst 3 februari 2019
Op zondag 3 februari 2019 hopen wij weer een doopdienst te mogen houden. Een aantal broeders en zusters hebben al te kennen gegeven dat zij graag op Bijbelse wijze gedoopt willen worden en we weten dat anderen ook hier over nadenken. Ter voorbereiding van de doopdienst zullen er doopbesprekingen zijn voor alle doopkandidaten én voor belangstellenden. Deze besprekingen worden geleid door Nicolet Veldhuizen. Wilt u gedoopt worden of wilt u naar de doopbesprekingen komen? Meldt u dan bij Nicolet Veldhuizen of via het contactformulier
Lees meer
Bidstond woensdagavond
In het boek Handelingen lezen we: Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag en allen werden vervuld met de heilige Geest.
Lees meer