Nieuwe oudsten en diakenen ingezegend op 26 september 2010.
Rien en Petra van den Broek uitgezegend als oudsten.
Bekeken: 354
Op deze zondag zijn Bert en Corrie Schuilenburg ingezegend als oudstenechtpaar en Gerda Hooijer en Annie Buter als diakenen.

Ook zijn Rien en Petra van den Broek op deze zondag uitgezegend als oudstenechtpaar.

Het leidersteam van oudsten en diakenen bestaat nu uit tien personen.

Op de foto hieronder staat het voltallige team van oudsten en diakenen.

Petra en Rien van den Broek


Achterste rij v.l.n.r. Bert Schuilenburg (O) - Corrie Schuilenburg (O) - Henk Koning (D) - Gert Knul (O) - Frank Goessens (O)
Voorste rij v.l.n.r. Anneke Koning (D) - Annie Buter (D) - Gerda Hooijer (D) - Mirjam Knul (O) - Annemarie Goessens (O)
(O)=Oudste, (D)=Diaken.
Gerelateerde onderwerpen:
GebeurtenissenInformatie Gemeente