ZOEKEN op de website.
Bekeken: 2015

De zoekfunktie doorzoekt alle relevante webpagina's en het forum van de website met de ingebrachte zoekwoorden.

De zoekmethode kan worden aangegeven door "Of", "En" of "Exact" aan te klikken.

Of
Minimaal één van de zoekwoorden moet geheel of gedeeltelijk in de tekst voorkomen.
Bijv. zoek "preek" zal teksten opleveren waarin bijvoorbeeld voorkomt "preek", "preekt" of "spreek".

En
Alle zoekwoorden moeten geheel of gedeeltelijk voorkomen in de tekst.

ExactAlle woorden moeten in zijn geheel voorkomen in de tekst.
Bijv. zoek "preek" zal alleen teksten opleveren waarin bijvoorbeeld voorkomt "preek", "preek." of "preek,".
Bijv. zoek "heilige geest" zal alleen teksten opleveren waarin "heilige geest" in zijn geheel voorkomt.


"Of" is de standaard ingestelde zoekmethode.

Gerelateerde onderwerpen:
Website