Wij zijn aangesloten bij Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).
Bekeken: 325
Onderstaande informatie komt van de website van de VPE.

VPE-lidmaatschap voor gemeenten
Momenteel zijn er 163 Nederlandse Pinkster- en Evangeliegemeenten lid van de VPE. In principe kunnen alle onafhankelijke gemeenten die zich verbonden voelen aan de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging zich aansluiten bij de VPE.

De voorwaarden voor het toelaten van gemeenten tot het lidmaatschap van de VPE zijn de volgende:
  • de gemeente stemt in met de geloofsbasis van de VPE;
  • de gemeente stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard, zoals de Gedragscode voor Leidinggevenden opgesteld door de Evangelische Alliantie en de gedragsregels zoals vervat in het Huishoudelijk Reglement van de VPE;
  • de gemeente zal in het geval dat zich een bestuurlijke crisis of andere calamiteiten in de gemeente voordoen het Dagelijks Bestuur, alsmede het Regiobestuur op de hoogte stellen en zo nodig bemiddeling en/of arbitrage vanuit de VPE aanvaarden;
  • een financiële bijdrage in het landelijk werk van de VPE (in de aspirant-periode € 33,= per maand indien de gemeente 100 leden heeft of meer; bij minder dan 100 doch meer dan 50 leden leden in de aspirantfase € 22,= per maand; bij minder dan 50 leden in de aspirantfase € 11,= per maand; na de aspirant-fase € 7,50 per jaar per vaste bezoeker van 4 jaar of ouder; voor pioniergemeenten geldt een speciale regeling);
  • het is raadzaam dat de voorganger van de gemeente zich aansluit als persoonlijk lid van de VPE en op grond daarvan als predikant erkend wordt door de VPE.
Gerelateerde onderwerpen:
Informatie Gemeente