Lettergrootte: Vergroot letters | Bekeken: 954GEBEDSWERK
13-1-2009 | Bekeken: 457Gebedsbijeenkomsten.
Iedere maand wordt in onze gemeente een gebedsbijeenkomst gehouden. Wij merken dat het aantal iedere keer toenneemt en zijn daar zeer verheugd over.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
AudioInformatie GemeenteNieuws
30-7-2007 | Bekeken: 1Zullen we samen leren wat bidden is?
In de bijbel wordt veel gesproken over gebed.

Zowel in het O.T als het N.T. Jezus was nachten in gebed om datgene te doen wat hij de Vader zag doen (Joh.5:19).


En wat gij ook vraagt in mijn naam ik zal het doen (Joh.14:13).

Bidt en u zal gegeven worden (Math.7:7).


Een reden te meer voor ons om te bidden.
Wij willen toch ook de werken doen die God voor ons bereid heeft?
Ik las ergens: “Er zijn onmetelijke stukken onontgonnen land die zomaar braak liggen; uitgestrekt terrein ligt voor ons klaar om in geloof op te eisen. Er is genoeg zonde, verdriet van satans verderfelijke invloed op aarde om al onze geloofsgebeden, en nog veel meer, aan te besteden. Er is nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen (Jozua 13:1)”.

Maar in de praktijk is het moeilijker.
Hoe ben je stil bij God (Psalm 62)?
Hoe kom je in het heiligdom?
Wil je de tijd er voor nemen en ervaar je ook Zijn aanwezigheid?
Bidden is niet zo makkelijk als het lijkt.
Maar Jezus geeft ons wel geweldige beloften.
Zullen we samen leren wat bidden is?
Samen ons onvermogen belijden en van de Heer verwachten dat Hij ons leert bidden: “Onze vader die in de hemelen is.”
Bidt en u zal gegeven worden!

Ina Zeijpveld
8-2-2007 | Bekeken: 1Start nieuwe bidstond
Een nieuwe bidstond zal worden gestart vanaf donderdagavond 8 februari. Dit is een initiatief vanuit het gebedswerk dat geleid wordt door Ina Zeijpveld.

Het is de bedoeling dat dit dus wekelijks op de donderdagavond gaat plaatsvinden bij Ina thuis, aanvangtijd is 19.45 uur.
24-1-2008 | Bekeken: 182Bidden kun je leren.
Een mooie powerpoint presentatie over het "Onze Vader".

Klik hier om te bekijken.
Gerelateerde onderwerpen:
Film
16-7-2007 | Bekeken: 588Bidden.
Abraham bad en Lot werd gered (Genesis 18 en 19).
Isaak bad en werd stamvader van twee volken (Genesis 25).
Jacob bad en zijn broer werd verzoenlijk (Genesis 32 en 33).
Jozef bad en werd onderkoning van Egypte (Genesis 41).
Mozes bad en het volk werd gered (Exodus 14).
Het volk Israël bad en God verwekte leiders (Richteren 2).
Samuel bad en bliksem en donder joegen de Filistijnen op de vlucht (1 Samuel 7).
Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
16-7-2007 | Bekeken: 84Gebed: “Voor de strijd geboren”.
Naar aanleiding van het boek met zelfde titel.
Dit is niet een artikeltje dat u even vlug doorleest. Het is een studie. Een studie over gebed. Over het gebed is al veel bekend. We bidden immers dagelijks, maar wat is eigenlijk het resultaat van dat bidden? Merkt u er iets van? Voor wie doet u het? En, waarom u doet u het? Hoe doet u het? Bidden is praten met God. Spreken en luisteren. Ik stel u voor de Bijbel veelvuldig het woord te laten voeren.

Lees het hele artikel.
Gerelateerde onderwerpen:
Bijbelstudies