Lettergrootte: Vergroot letters | Bekeken: 1782INFORMATIE GEMEENTE
12-6-2007 | Bekeken: 6253Informatie en contactgegevens.
Samenkomsten
Zondagochtend
Eredienst:
Aanvang 10.00 uur.
Vóórdienst:
Aanvang 9.30 uur.
Vóór de eredienst begint de bidstond waarbij iedereen van harte uitgenodigd is. Vraag het welkomstteam bij de ingang van het gebouw hierover. Zij zullen u wijzen waar dit wordt gehouden.
Viering Avondmaal:
Elke eerste week van de maand, tenzij anders vermeld.
Offergave diaconie:
Elke eerste week van het kwartaal, tenzij anders vermeld.
Doopdiensten: Meer informatie.
Worden op basis van aanmelding gehouden.
Vaste data zijn de dienst tijdens Pasen en de dienst op Strand Nulde in september.
Opdragen kinderen:
Elke laatste zondag van een kwartaal kunnen kinderen worden opgedragen.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
11-5-2009 | Bekeken: 705De gemeente heeft de ANBI status voor de belastingdienst.
Wij zijn als gemeente aangesloten bij de VPE (VERENIGDE PINKSTER- EN EVANGELIEGEMEENTEN) en vallen voor de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder de groepsbeschikking.

Dit betekent dat giften aan de gemeente fiscaal aftrekbaar zijn.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
17-11-2008 | Bekeken: 364Wij zijn aangesloten bij Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL).
Onze gemeente is vanaf november 2005 aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL).

De stichting heeft een dubbele doelstelling:
  • de betrouwbaarheid helpen bevorderen van christelijke leidinggevenden
  • recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik
Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
18-11-2008 | Bekeken: 324Wij zijn aangesloten bij Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).
Onderstaande informatie komt van de website van de VPE.

VPE-lidmaatschap voor gemeenten
Momenteel zijn er 163 Nederlandse Pinkster- en Evangeliegemeenten lid van de VPE. In principe kunnen alle onafhankelijke gemeenten die zich verbonden voelen aan de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging zich aansluiten bij de VPE.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
5-2-2008 | Bekeken: 863Dopen: algemene informatie.
Personen die de stap willen maken om zich te laten dopen of meer hierover willen weten, willen wij in een tweetal gesprekken voorbereiden op deze stap of helpen bij het maken van deze stap.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Dopen
14-6-2007 | Bekeken: 733Evangelisch? Wat houdt dat in?
Het woord Evangelisch komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘Blijde Boodschap’. Met de evangeliën worden de eerste vier boeken in het Nieuwe Testament bedoeld: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
In deze boeken wordt het leven, het onderwijs, het sterven en de opstanding van Jezus Christus beschreven.

Onze gemeente is een evangelische gemeente.
Evangelisch wil zeggen dat de gemeente zich geheel en alleen wil onderwerpen aan het gezag van de Heilige Schrift, het onfeilbare Woord van God. Al het denken, spreken en handelen dient daarvan doortrokken te zijn!


Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
16-6-2007 | Bekeken: 805Geloofsbelijdenis
Onderstaand geven wij de belangrijkste punten van ons geloven weer.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
16-6-2007 | Bekeken: 812Wat wordt van de leden verwacht?
Persoonlijke verantwoordelijkheid van de leden:

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
10-10-2010 | Bekeken: 41950 jarig jubileum in 2010 - Geschiedenis Gemeente.
Ga naar de website van Stromen van Kracht.

Op deze website is ook onderstaande foto te zien waar Wout van den Bor wordt gedoopt.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
50-jarig JubileumFoto albums
14-11-2008 | Bekeken: 642Aanbiddingteam
Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
AanbiddingFoto albums
3-5-2010 | Bekeken: 16Adressen.
Cultureel centrum STROUD
Brinkstraat 91, Putten.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Sportzaal Jacob Catsstraat 76, Putten.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Gerelateerde onderwerpen:
Routebeschrijving
17-2-2007 | Bekeken: 638Agenda Online
De agenda willen we nog even extra onder de aandacht brengen voor degenen die het nog niet weten.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Website
10-10-2010 | Bekeken: 213Artikel in de Puttenaer over het vijftigjarig bestaan van de Evangelische Gemeente Putten.
Tijs van den Brink heeft een artikel geschreven in de Puttenaer van 6 oktober 2010 over het vijftigjarig bestaan van onze gemeente.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
50-jarig Jubileum
1-4-2010 | Bekeken: 415Chawwaah Vrouwenochtenden.
Alweer bijna een jaar worden er ochtenden georganiseerd voor vrouwen van onze gemeente en daarbuiten. Het is fijn en goed om met vrouwen bij elkaar te zijn en een stukje van je leven samen op te lopen.
Soms behandelen we een onderwerp, maar er zijn ook ochtenden dat we creatief bezig zijn. De foto is genomen op 1 april 2010, terwijl we bezig waren om een bloemstukje te maken voor Pasen. De data wanneer de vrouwenochtenden zijn, kunt u vinden in de agenda op deze website.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Vrouwen
11-10-2009 | Bekeken: 422De IEC en de EGP.
Door Henk Koning.
Wat zich achter de tweede afkorting verbergt, dat weten we allemaal.
Maar is ons ook de afkorting IEC bekend? IEC staat voor Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

De IEC bestaat momenteel uit leden van de Hervormde Andreaskerk, Hervormde Gemeente (Oude Kerk), Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Evangelische Gemeente.
Het doel van de commissie is het brengen van het Evangelie van Jezus Christus aan mensen, die vervreemd zijn van dit Evangelie en hen zo in contact brengen met het christelijk geloof.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
DiaconieEvangelisatie
13-1-2009 | Bekeken: 457Gebedsbijeenkomsten.
Iedere maand wordt in onze gemeente een gebedsbijeenkomst gehouden. Wij merken dat het aantal iedere keer toenneemt en zijn daar zeer verheugd over.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
AudioGebedswerkNieuws
24-5-2007 | Bekeken: 1954JAARTEKSTEN: Jezus is Herder en Heer over Zijn Gemeente!
Inleiding
Vanaf 2005 bidt het team elk jaar tot het Vaderhart van God om tot de gemeente te spreken en ons Zijn richting bekend te maken.
Wij ervaren dat God ons wil leiden in Zijn Liefde en ons wil leren om in de Kracht van de Heilige Geest te (gaan) leven.
Het is genade dat we door de jaarteksten mogen zien dat Jezus ons één maakt zoals Hij heeft gebeden tot de Vader in alle Liefde en Geduld.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
11-11-2009 | Bekeken: 364Jeugd- en tienerwerk Informatie.
Jeugdclub
Voor de tieners (12 t/m 17) houden we op vrijdagavond de jeugdclub. Deze geweldige gasten die in de bloei van hun leven zijn, ontwikkelen zich naar volwassenheid. Tegelijk is het een kwetsbare groep, omdat op deze leeftijd keuzes voor het leven gemaakt worden. Voor deze groep willen wij een club bieden: om zichzelf te zijn, vriendschappen op te bouwen, God te leren kennen, te spiegelen en plezier te hebben.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Jeugd en tieners
20-4-2009 | Bekeken: 186Kinderen en het Heilig Avondmaal.
Via het intranet kunt u het document lezen waarin de visie van onze gemeente over dit onderwerp is opgenomen.

Klik hier om te openen.
Gerelateerde onderwerpen:
Kinderwerk
23-11-2009 | Bekeken: 605Kinderwerk - Informatie over de Rubens.
Beste ouders van de Rubens,

Bijna iedere zondag wordt er voor jullie kinderen een programma verzorgd tijdens de diensten van de EGP.

Wij doen dat met veel plezier en vinden het belangrijk dat de kinderen meer leren over Bijbel. Wij vinden het ook waardevol jullie regelmatig per e-mail te vertellen wat wij doen op de kinderclub.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Kinderwerk
19-6-2007 | Bekeken: 1097Kinderwerk - Informatie.
Doel
De kinderwerkers hebben het verlangen dat de kinderen God (beter) leren kennen.

De kinderen zijn verdeeld in drie groepen die in aparte ruimtes samenkomen. De jongste groep, de Benjamins, zijn de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool en de oudste kinderen, de groep Maria, zijn de groepen 5 en 6. De Rubens, zijn de groepen 7 en 8.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Kinderwerk
26-9-2010 | Bekeken: 353Nieuwe oudsten en diakenen ingezegend op 26 september 2010.
Rien en Petra van den Broek uitgezegend als oudsten.
Op deze zondag zijn Bert en Corrie Schuilenburg ingezegend als oudstenechtpaar en Gerda Hooijer en Annie Buter als diakenen.

Ook zijn Rien en Petra van den Broek op deze zondag uitgezegend als oudstenechtpaar.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Gebeurtenissen
22-6-2010 | Bekeken: 1311Radio uitzending van de diensten Evangelische Gemeente Putten op Veluwe FM.
Op dinsdag 22 juni 2010 zal de eerste dienst van onze gemeente worden uitgezonden op Veluwe FM.

Wij zijn nu druk bezig met de voorbereidingen zoals de geschikte apparatuur aan te schaffen voor de geluidsopname om de radio uitzending te kunnen realiseren.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
AudioPreken
10-6-2008 | Bekeken: 659Routebeschrijving Puttens Mannenkoor - bereikbaarheid en adres.
Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Routebeschrijving
10-6-2008 | Bekeken: 1005Routebeschrijving STROUD - bereikbaarheid en adres.
Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Routebeschrijving
24-5-2007 | Bekeken: 2208Zending: een opdracht van Jezus aan Zijn Gemeente.
Matteüs 28:19
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie (de discipelen van Jezus) opgedragen heb.”

Onze gemeente ziet het als haar taak om mensen te ondersteunen die het Woord van God in de wereld verkondigen. Dit is één van de pijlers van het fundament van de Gemeente van Jezus Christus.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
Zending