Lettergrootte: Vergroot letters | Bekeken: 580DIACONIE
11-10-2009 | Bekeken: 422De IEC en de EGP.
Door Henk Koning.
Wat zich achter de tweede afkorting verbergt, dat weten we allemaal.
Maar is ons ook de afkorting IEC bekend? IEC staat voor Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

De IEC bestaat momenteel uit leden van de Hervormde Andreaskerk, Hervormde Gemeente (Oude Kerk), Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Evangelische Gemeente.
Het doel van de commissie is het brengen van het Evangelie van Jezus Christus aan mensen, die vervreemd zijn van dit Evangelie en hen zo in contact brengen met het christelijk geloof.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...
Gerelateerde onderwerpen:
EvangelisatieInformatie Gemeente
9-12-2008 | Bekeken: 305Uitvoering minimabeleid door gemeente Putten.
Recent hebben de pastors en diakenen van Putten aan tafel gezeten met het college van burgemeester en wethouders van Putten. In dit overleg zijn diverse zaken besproken. En van de punten die naar voren kwam was het minimabeleid dat door de gemeente Putten wordt uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat er overlap is tussen het werk van de diaconie en het werk van de gemeente Putten. Graag wijzen we u daarom op de regelingen die er van overheidswege zijn om (stille) armoede te bestrijden.

Klik voor meer informatie over dit item.Lees verder...